سنّت و شگرد نوآوري در آثار سعدي/ كوروش كمالي سروستاني

سنّت و شگرد نوآوري در آثار سعدي كوروش كمالي سروستاني سنّت عشق ســعديا، ترك نمى‏دهى؟ بلى كى ز دلم به در رود، خوى سرشته در گِلم  چكيده: سنّت و نوآوري در ادبيات، نقشي مؤثر در آفرينش آثار ادبي ماندگار و كلاسيك داشته است. در اين مقاله ضمن بررسي سنت و نوآوري به مثابة دو جنبة حياتي براي استمرار فرهنگ يك ملت، به شگردهاي زباني و معنايي آثار سعدي پرداخته شده و نويسنده نشان داده كه شاعر بزرگ ...

بیشتر بخوانید

سعدی؛ متجدد معتدل/ دكتر سیروس شمیسا

 سعدی؛ متجدد معتدل دكتر سیروس شمیسا چكيده: گفتمان سنّت یا تجّدد به مفهوم امروزی در اعصار قدیم رایج نبود. در اعصار قدیم معمولاً در عین حفظ سنّت، نوآوری‌هایی هم می‌کردند. این نوآوری‌ها مخصوصاً در ادبیات بیشتر ناظر به محتوا بود؛ حال آن‌که در عصر جدید بیشتر ناظر به فرم است یا به نحوی با تغییر فرم هم همراه است. بر اين اساس باید سعدی را متجدّدی دانست که با حفظ اعتدال بیشتر ...

بیشتر بخوانید

سعدي؛ كهن‌گراي نوآور/ دكتر ميرجلال‌الدين كزازي

سعدي؛ كهن‌گراي نوآور دكتر ميرجلال‌الدين كزازي چكيده: نوگرایی گسسته از سنّت به هیچ روی پذیرفتنی نیست. اگر ما تنها نوگرای باشیم، گسسته از پیشینة فرهنگ و تاریخ و اندیشة نیاکانی خویش، آن نوگرایی بی هیچ گمان آشوب‌گرایی خواهد بود. نوگرایی سويمندی است در ساختار، اما اگر ساختار می‌باید بپاید، هم‌چنان زنده، تپنده، شکوفان، بارآور، توانمند، نیاز دارد به سويمندی نو. از همین روست ...

بیشتر بخوانید

بر خوانِ سعدي/ دكتر فرح نيازكار

 بر خوانِ سعدي دكتر فرح نيازكار دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرودشت چكيده: روابط ساختاری موجود در یک متن ادبی فراتر از مقولۀ روابط دستور زبان پدید می‌آیند و به همين دليل اگر از سطح معانی زبانی و دستوری موجود در یک اثر ادبی فراتر رفته، روابط ادبی موجود را بيابيم، در آن صورت به معنای مورد نظر نویسنده یا شاعر دست می‌یابیم. با در نظر گرفتن این اصول بنیادی در شناخت یک اثر و به کار بردن ...

بیشتر بخوانید

تصوف و سعدی و آرای سعدی در باب تصوف/ دكتر محمدعلی همایون کاتوزیان

تصوف و سعدی و آرای سعدی در باب تصوف دكتر محمدعلی همایون کاتوزیان   چكيده: به رغم فصاحت و بیان روشن سعدی که همگان آن را تحسین می‌کنند نظرات، نگرش و اندیشه‌های او به صورت‌های متفاوت ـ وغالباً متضاد ـ توصیف شده است. او حتی گاه به توسط یک مؤلف و منتقد واحد، فردی شکاک، واقع‌بین، اندیشمندی انسان‌دوست، معلم اخلاق، نویسنده‌ای غیراخلاقی، مبلغی مذهبی و عارفی مسلمان معرفی ...

بیشتر بخوانید
12