بازگشت به سعدی در دوران ما/كوروش كمالي سروستاني

بازگشت به سعدی در دوران ما كوروش كمالي سروستاني چکیده: سعدی شاعر نام آوری است که آثارش از زمان تدوین تاکنون به دلیل درونمایه انسانی و ویژگی زبانی مورد اقبال قرار گرفته است؛ به گونه‌ای  که در طول هفت قرن معیار سنجش و تقلید بسیاری از شاعران فارسی گوی می گردد. تحولات اجتماعی دوران قاجار در ایران و شکل گیری انقلاب مشروطه موجب شد که برخی از تجددخواهان به ستیز با سعدی و یا گریز از او ...

بیشتر بخوانید

تبارشناسی کارکردهای گفتمانی سعدی در ایران معاصر/ دکتر امیرعلی نجومیان

تبارشناسی کارکردهای گفتمانی سعدی در ایران معاصر دکتر امیرعلی نجومیان       دانشیار ادبیات انگلیسی     و نظریه ادبی دانشگاه شهید بهشتی                                                                             ...

بیشتر بخوانید

مقایسه آثار یونس امره و سعدی از نظر صورت و محتوا/ دکتر حجابي كرلانگج

مقایسه آثار یونس امره و سعدی از نظر صورت و محتوا دکتر حجابي كرلانگج چکیده: سعدی و یونس امره شاعران نامی و بلندآوازه ای هستند که با فاصله اندک زمانی، در دورانی مشابه زیسته اند و آثاری از خود برجای نهاده اند که مورد اقبال همگان واقع شده است. سعدی خداوندگار زبان و ادب فارسی است و یونس امره را احیاگر زبان ترک می دانند. در آثار این دو شاعر شباهت-هایی در فرم و محتوی و تفاوت هایی از جهت ساختار پرداخت ...

بیشتر بخوانید

ميراث سعدی و يونس امره: حکمت/ دکترمصطفی چيچکلر

ميراث سعدی و يونس امره: حکمت دکترمصطفی چيچکلر دانشگاه مدنيت استانبول چکیده: سعدی از زمره شاعران بزرگی است که در محدودة جغرافیایی آناتولی نامی آشنا و مورد توجه است. به جهت اهمیت حکمت و اندیشه در آثارش شاعران، عارفان، مترجمان و شارحان ترک کوشیده اند  تا ضمن     بهره مندی از آثارش، آن را به دیگران معرفی نمایند. در این مقاله کوشیده شده تا برخی از این بهره مندی ها مورد بررسی قرار ...

بیشتر بخوانید

سعدي؛ ماندگاري بر جاري زمان/ مهدي برهاني

سعدي؛ ماندگاري بر جاري زمان مهدي برهاني  چکیده: سعدی خداوندگار زبان و ادب فارسی است که با خلق آثار ماندگار خویش تأثیری جاودانه بر جهانیان نهاده است. از زمان انتشار آثارش تاکنون پیوسته مورد توجه و اقبال شاعران و نویسندگان بسیاری بوده است. شاعران معاصر نامی ما نیز از او بهره برده اند چنانکه اخوان ثالث، هم از جهت گزینش واژگان و هم از نظر سیاق سرایش اشعار و وزن و قافیه از او تأثیر پذیرفته است. ...

بیشتر بخوانید
12