مدح قصايد سعدي/ كوروش كمالي‌سروستاني

نگاه سعدي زميني و عيني است. آسمان را دوست دارد. خدا را به عقل و عشق مي‌ستايد و سرشار از شرع و حكمت است، اما راه نجات را عزلت نمي‌بيند مدح قصايد سعدي   كوروش كمالي‌سروستاني چكيده: در ادبيات كلاسيك فارسي مدح و قصيده به گونه‌اي در هم تنيده‌اند و شاعران اين قالب ادبي را به دليل ويژگي‌هاي آن براي مدح برگزيده‌اند. نويسنده ضمن بررسي ويژگي‌هاي ...

بیشتر بخوانید

مولانا و سعدی/ دكتر محمدعلي موحد

اولین گزارش از مزار شیخ را در ابن‌بطوطه داریم ؛  باز اولین گزارش از صیت سخن سعدی که در آفاق عالم روان شده و شهرت او تا چین و ماچین رفته، در سفرنامۀ ابن‌بطوطه است مولانا و سعدی دكتر محمدعلي موحد عضو پيوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسي چكيده: نويسنده كوشيده است تا ضمن بررسي اشتهار سعدي در دوران حياتش با تكيه بر منابعي چون «سفرنامة ابن بطوطه» و ادعاي سعدي ...

بیشتر بخوانید

سعدی و مرثیه‌سرايی/ دكتر مهدی محقق

در ادب عربي انواع مهم شعر را حماسه و تشبيب و ادب و مديح و هجا و رثاء دانسته‌اند و رثاء يا مرثيه اشعاري است كه در عزا و سوگ كسي سروده شده باشد.سعدي شاعر بزرگ ايران نيز در اين زمينه اشعاري نغز سروده است سعدی و مرثیه‌سرايی دكتر مهدی محقق ريیس انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران چكيده: در ادب عربي انواع مهم شعر را حماسه و تشبيب و ادب و مديح و هجا و رثاء دانسته‌اند و ...

بیشتر بخوانید

نقش غزل‌هاي سعدي در آرمانشهر او/ دكتر اصغر دادبه

عشق به زندگي معنا مي‌بخشد و عالمي ديگر مي‌سازد و آدمي ديگر؛اگر عشق نباشد، پيداست كه چه مي‌ماند ... به تصريح خود سعدي «آدميت است و جوانمردي و ادب» و چنين است كه سعدي جز از عشق نمي‌گويد. نقش غزل‌هاي سعدي در آرمانشهر او دكتر اصغر دادبه  دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال چكيده: سعدي شاعري است متفكر يا متفكري است شاعر و مُصلحي است كه با هدف ...

بیشتر بخوانید

هزليات سعدي/ دكتر ضيا موحد

چه دليلي سعدي ناصح و عاشق و يكي از مشايخ زمان، براي سرودن هزليات داشته است؟ شايد  سعدي خود راضي به آوردن هزليات در ديوان نبوده و پس از او ديگران در نوشته هاي شخصي او آنها را يافته و بدان الحاق كرده باشند هزليات سعدي دكتر ضيا موحد  عضو هيأت علمي مؤسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران چكيده: هـزليات كه نوعـي از ادب فارسي را تشكـيل مي‌دهد، در آثار شاعران بسـياري يافته مـي‌شود. ...

بیشتر بخوانید
123