کلیات سعدی
دفترهای سعدی شناسی
فرهنگ سعدی پژوهی

فرهنگ سعدی پژوهی از 1300 تا 1375؛ به کوشش دکتر کاووس حسن لی ، عضو هیات علمی دانشگاه شیراز

بخش اول
بخش دوم
بخش سوم
بخش چهارم
بخش پنجم
اشعار عربی سعدی

ترجمه: موسي اسوار/ ناشر : مرکز سعدی‌شناسی با همکاری دانشنامه فارس/ سعدی با توجه به اینکه تسلط کامل به زبان عربی داشته اشعاری نیز به زبان عربی سروده است. این اشعار نیز همانند دیگر آثار وی از قوت و انسجام خاصی برخوردار است. ترجمه این اشعار تنها یک بار در سال 1362 توسط دکتر جعفر موید شیرازی انجام شده است و اینک بار دیگر ترجمه‌ای جدید از این اشعار توسط استاد موسی اسوار انجام شده است.

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

کتابشناسی گلستان سعدی

نویسنده : امید کارگری/ ناشر : دانشنامه فارس با همكاري مركز سعدي‌شناسي/ با توجه به کثرت انتشارات در عصر حاضر که باعث افزایش چاپ‌ها و تألیفات متعددی از آثار به صورت‌های گوناگون شده است، دستیابی پژوهشگران را به منابع، مراجع و اطلاعات مورد نیاز دشوار ساخته است. در اين ميان كتاب‌شناسي‌ها بهترين راهنمایی هستند كه به ياري پژوهشگران آمده و كار آنها را در يافتن منابع مورد نياز آسان مي‌نمايند.

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

گلستانواره

نویسنده : اميد كارگري/ ناشر : دانشنامه فارس با همكاري مركز سعدي‌شناسي/ «گلستان سعدي» از مهم‌ّترين كتاب‌هاي ادبي زبان فارسي است و در شمار نفيس‌ترين آثار منثور قرن هفتم قرار دارد. اين اثر، آموزنده زبان و معارف اخلاقي است و با نثري آميخته به شعر، آهنگين و مسجّع نگارش يافته است. پيش از سعدي نيز نويسندگاني كلام خود را با سجع مي‌آراستند امّا هيچ كدام به توفيقي كه سعدي بدان دست يافته، نرسيده‌اند.

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید