زبان سعدی، زبان مردم

کاتوزيان با نوشتن اين کتاب، خوب خواندن آثار سعدی را که حاصل سالها کار و زحمت اوست با ما که خواننده او باشيم نصف کرده است. مجموعه مقاله يا کتاب نشان می دهد که نويسنده تا چه اندازه با سعدی، و با انديشه و سبک زندگی او مألوف است **** نمی دانم که چون باشد به معدن زر فرستادن به دريا قطره آوردن به کان گوهر فرستادن شبی بی فکر اين قطعه بگفتم در ثنای تو ولکن روزها کردم تامل در فرستادن حديث شعر من گفتن ...

بیشتر بخوانید

آثار سعدي‌ در كتاب‌هاي‌ درسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌

آثار سعدي‌ در كتاب‌هاي‌ درسي‌  جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌،  وزارت‌ آموزش‌ و پرورش‌، 1363، 163 صفحه‌، قطع‌: رحلي‌، شمارگان‌: 2000 نسخه‌. "كتاب‌ حاضر كه‌ آثار سعدي‌ در كتاب‌هاي‌ درسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ است‌، مجموعه‌ نمونه‌هايي‌ است‌ كه‌ ...

بیشتر بخوانید

آرامگاه‌ شيخ‌ اجل‌ استاد سخن‌ سعدي‌ شيرازي‌

آرامگاه‌ شيخ‌ اجل‌ استاد سخن‌ سعدي‌ شيرازي‌ ، انجمن‌ آثار ملي‌ ايران‌، 1330، 44 صفحه‌، قطع‌: رقعي‌، شمارگان‌: نامعلوم‌ اين‌ كتاب‌ در واقع‌ جزوه‌اي‌ است‌ كه‌ انجمن‌ آثار ملي‌ شيراز براي‌ شرح‌ چگونگي‌ ساخت‌ بناي‌ آرامگاه‌ سعدي‌ و قدرداني‌ از كساني‌ ...

بیشتر بخوانید

بدايع‌ ، لوكاس‌ كينگ‌

بدايع‌ ،  لوكاس‌ كينگ‌، به‌ كوشش‌ تقي‌ اراني‌، شركت‌ كاوياني‌ برلن‌، 1304، 252 صفحه‌، قطع‌: رقعي‌، شمارگان‌: نامعلوم‌ (چاپ‌ دوم‌، 1358 به‌ همت‌ انتشارات‌ اميركبير بدون‌ تغيير و با همان‌ حروف‌چيني‌ پيشين‌). در اين‌ كتاب‌  براي‌ نخستين‌ بار بدايع‌ ...

بیشتر بخوانید

برگزيده‌اي‌ از غزل‌هاي‌ سعدي‌

طبيعي‌ است‌ كه‌ همه‌ 700 غزل‌ سعدي‌ از نظر معنا و لفظ‌ در يك‌ سطح‌ نمي‌باشد ... نمي‌توان‌ گفت‌ كه‌ تنها همين‌ 47 غزلي‌ كه‌ در اين‌ دفتر درج‌ گرديده‌ است‌، بهترين‌ غزل‌هاي‌ سعدي‌ مي‌باشد. برگزيده‌اي‌ از غزل‌هاي‌ سعدي‌ ،   سليم‌ نيساري‌، ...

بیشتر بخوانید
12345678910...