عناوین دفتر سوم سعدی شناسی

عناوین دفتر سوم سعدی شناسی


ديباچه‌: كوروش‌ كمالي‌ سروستاني‌


حديث‌ عشق‌: منصور رستگار فسايي

‌حكايت‌ چيستي‌ِ زيبايي‌ در غزل‌هاي‌ سعدي‌: اصغر دادبه‌

سعدي‌ و نيّت‌ مؤلف‌: سيروس‌ شميسا

خرماي‌ طرح‌: عبدالرسول‌ خيرانديش

سعدي‌ و احمد غزّالي‌: نصرالله پورجوادي‌

گفتمان‌ حقوق انساني‌ در گلستان‌ سعدي‌: محمد قراگوزلو

سعدي‌ و سيرت‌ پادشاهان‌: عباس‌ ميلاني‌

خراسان‌ در خيال‌ سعدي‌: محمد جعفر ياحقي

فولكلور و گلستان‌ سعدي‌: صادق همايوني

ترك‌ و تاجيك‌ از نگاه‌ سعدي‌ و ديگر عارفان‌ پارسي‌ گوي‌: ميرزا شكورزاده‌

بر طاق ايوان‌ فريدون‌: عباس‌ امانت‌

انوشيروان‌ و بوزرجمهر در گلستان‌ سعدي‌: حميد دباشي‌

دو سه‌ نكته‌ بر شروح‌ سعدي‌؛ سعيد حميديان‌ديباچه؛ كوروش كمالي سروستاني

ديباچه                                                                 كوروش كمالي سروستاني ز ...

بیشتر بخوانید

حديث‌ عشق‌؛ منصور رستگار فسايي‌

حديث‌ عشق‌                                                                منصور ...

بیشتر بخوانید

حكايت‌ چيستي‌ِ زيبايي‌ در غزل‌هاي‌ سعدي‌؛ اصغر دادبه

حكايت‌ چيستي‌ِ زيبايي‌ در غزل‌هاي‌ سعدي‌ (بحثي‌ در فلسفه‌ هزار ديدگاه‌ سعدي‌)1 اصغر دادبه‌ در آمد  اين‌ سال‌ها برخي‌ از محققان‌ در سخنانشان‌ و در نوشته‌هايشان‌، از اصطلاح‌ «زيبايي‌شناسي‌ سخن‌پارسي‌» استفاده‌ كرده‌اند و مي‌كنند. مرادشان‌ از زيبايي‌شناسي‌ ...

بیشتر بخوانید

سعدي‌ و نيّت‌ مؤلّف‌؛ سيروس‌ شميسا

سعدي‌ جايي‌ است‌ كه‌ در پشت‌ او سبك‌ خراساني‌ و در پيش‌ او سبك‌ عراقي‌ است‌ كه‌ در حال‌تكوين‌ است‌. سهم‌ او اين‌ است‌ كه‌ عواطف‌ و احساسات‌ را به‌ سبك‌ خراساني‌ تزريق‌ كرد             سعدي‌ و نيّت‌ مؤلّف‌ (بحثي‌ ...

بیشتر بخوانید

خرماي‌ طرح‌؛ عبدالرسول‌ خيرانديش‌

داستان‌ برادر سعدي‌ و شمس‌الدين‌ تازيكو يكي‌ از تقريرات‌ ثلاثه‌ است‌ كه‌ در بعضي‌ از نسخ‌ كليات‌ سعدي‌نقل‌ شده‌ است‌. مفاد تقريرات‌ ثلاثه‌ يكي‌ در مورد ملاقات‌ سعدي‌ با اباقا خان‌ مغول‌ وبرادران‌ جويني‌ است‌، دومي‌ در مورد نصيحت‌ انكيانو و سومي‌ در مورد ماجراي‌ ...

بیشتر بخوانید
123