ديباچه؛ كوروش كمالي سروستاني

آن‌چه را كه از خلال حكايات گلستان و قصايد بوستان به دست آورده‌ايم، نيز به اعتقاد برخي تنها مي‌توان «قاب‌هايي دانست كه سعدي مطالب خود را در آن گذاشته و نبايد از آنها صحت تاريخي متوقع بود... پس ناچار نبايد دنبال سعدي تاريخي رفت   ديباچه                                    كوروش ...

بیشتر بخوانید

انديشه سعدي؛ آيت‌الله محي‌الدين حائري

سعدي بزرگ در اثرش انسان‌شناسي كاربردي دارد. حافظ هم انسان‌شناس خوبي است، اما اين ارتفاعي را كه حافظ پيموده، به منزلة مسيري است كه در افق، سعدي طي كرده است انديشه سعدي                                                   ...

بیشتر بخوانید

بزرگ مرد تاريخ ادب فارسي؛ دكتر محمدحسين صفار هرندي

سعدي در كنار سفرهاي بي‌شمارش و به اقتضاي فضايي كه در زمانة او پديد مي‌آيد و ناگزير از گريختن از زاد و بومش مي‌شود، سر از مدرسه‌هايي در مي‌آورد كه آنها مهد دانش هستند بزرگ مرد تاريخ ادب فارسي دكتر محمدحسين صفار هرندي سعديِ بزرگ را بعضي به عنوان يك جامعه‌شناس و بلكه پدر جامعه‌شناسي مطرح كرده‌اند. علي‌القاعده به يك اعتبار، اين توصيف درباره سعدي ...

بیشتر بخوانید

طنز سعدي؛ عمران صلاحي

سعدي هم به طور حرفه‌اي و هم به طور غيرحرفه‌اي طنز را به كار گرفته است. سعدي در بخش معروف به «خبثيات» طنزپردازي است كاملاً حرفه‌اي كه طنز را براي طنز نوشته.هجو، ضد مدح است. طنز سعدي عمران صلاحي   در ادبيات طنز آميز فارسي بعضي‌ها حرفه‌اي كار كرده‌اند و بعضي‌ها غيرحرفه‌اي. حرفه‌اي‌ها هدفشان طنز و شوخي بوده است، اما غير حرفه‌اي‌ها ...

بیشتر بخوانید

سعدي و حبّ وطن؛ دكتر اصغر دادبه

از ياد نبريم كه همين مايه شعر عربي سعدي هم مورد توجه بسياري از اديبان و محققان ادب عربي واقع شده و ستايش سعدي را در پي داشته است سعدي و حبّ وطن                                                    ...

بیشتر بخوانید
1234