ديباچه؛ كوروش كمالي سروستاني

آن‌چه را كه از خلال حكايات گلستان و قصايد بوستان به دست آورده‌ايم، نيز به اعتقاد برخي تنها مي‌توان «قاب‌هايي دانست كه سعدي مطالب خود را در آن گذاشته و نبايد از آنها صحت تاريخي متوقع بود... پس ناچار نبايد دنبال سعدي تاريخي رفت   ديباچه                                    كوروش ...