واين گلستان هميشه خوش باشد؛ كوروش كمالي‌سروستاني

گلستان، آميزش حيرت‌انگيز دو سبك نثر موزون مرسل و فني است كه آثار ماندگار خواجه عبدالله انصاري و قاضي حميدالدين بلخي نمونه‌هاي برجسته آن در قرن پنجم و ششم هجري قمري‌اند                        واين گلستان هميشه خوش باشد                                                           كوروش ...

بیشتر بخوانید

«احتذاى» يا تقليد ادبي در گلستان سعدي؛ دكتر غلامرضا افراسيابي

 در تأثيرپذيري‌هاي سعدي از ادب عرب، بيشترين سهم، از آنِ امثال و حكم است. اين نويسنده و شاعر بي‌مانند در روزگار اقامت در مراكز معتبر فرهنگي، با اهل ادب و نيز با عامهء مردم حشر و نشرهايي داشته «احتذاى» يا تقليد ادبي در گلستان سعدي دكتر غلامرضا افراسيابي   «احتذاى» در لغت به معني اندازه گرفتن و بريدن است و نيز گاهي پيروي و اقتفاى را گويند.  اين ...

بیشتر بخوانید

ذهن سعدي؛ دكتر غلامحسين ابراهيمي ديناني

سخنان سعدي به گونه‌اي است كه  گسترش سخن‌هاي او حتي در زمان خودش كه خود با ادعا بدان اشاره مي‌كند، بسيار بوده و يكي از مسايل مهم اين نكته است كه هر گوينده تأثير سخن خود را مي‌شناسد ذهن سعدي دكتر غلامحسين ابراهيمي ديناني نه هر كس حق تواند گفت گستاخ  سخن مُلكي ‌ست سعدي را مُسلّم موضوع سخن بنده ذهن سعدي است و آقاي كمالي در سخنراني خود فرمودند كه سعدي ...

بیشتر بخوانید

سعدي، شاعر ناصح؛ دکتر ضياى موحد

به نظر سعدي «ره عقل جز پيچ بر پيچ نيست» و به خصوص معرفت انساني را بر اسرار الهي و ذات خداوند كه «برتر از خيال و قياس و گمان و وهم» است ناممكن مي‌داند، اما آن‌چه سعدي را متمايز از شاعران ديگر مي‌كند، اعتقاد او به تحصيل علم و اصرار بر تربيت است سعدي، شاعر ناصح                                                          ...

بیشتر بخوانید

ميان ماندن و رفتن،بحثي در يك بُنمايه در غزل سعدي؛ دكتر سعيد حميديان

غزل سعدي، به قدري از حيث احتوا بر زوايا و لطايف و ظرايف عشق و دلدادگي، اعم از پيدا و پنهان و شناخته و ناشناخته، غني است كه من نظيري براي آن در غزل پارسي مطلقاً نمي‌يابم                                           ...

بیشتر بخوانید
123