نوع‌‌دوستي‌ سعدي‌ در گلستان؛كوروش كمالي سروستاني

سعدي‌ در گلستان «نوع‌ انساني‌» را به‌ نيكي‌ شناخته‌ است‌ و از اين‌رو با بينش‌ بي‌نظير به‌ انگيزه‌هاي‌ اعمال‌ وافعال‌ ايشان‌ پي‌ برده‌، در وصف‌ اخلاقيات‌ آدميان‌ به‌ گونه‌اي‌ داد سخن‌ داده‌ كه‌ كاملاً با ذات‌ انسان‌منطبق‌ و همسان‌ مي‌باشد نوع‌‌دوستي‌ ...

بیشتر بخوانید

لطايف عرفاني عشق در باب پنجم گلستان سعدي؛ دكتر محمديوسف نيّري

مست ساقي بودن از مضامين بلند پايه و ويژهء شيخ است، يعني مستي حقيقي و لذّت روحاني را از خود ساقي مي‌چشد نه چيز ديگري و اين همان جاذبه جنسيّت و نسبت عشق يا نسب معنوي است لطايف عرفاني عشق در باب پنجم گلستان سعدي                          دكتر محمديوسف نيّري                                                                 ...

بیشتر بخوانید

شجره‌هاي ممنوعه در گلستان سعدي؛ دكتر علي‌محمد حق‌شناس

در گلستان سعدي داستان‌هايي هست كه همگي به شجرهء ممنوعهء باغ بهشت مي‌مانند. وجود چنين داستان‌ها در كتابي كه در زمرهء برجسته‌ترين نمونه‌هاي نثر فارسي به شمار است، براي بسياري پرسش‌انگيز بوده است شجره‌هاي ممنوعه در گلستان سعدي دكتر علي‌محمد حق‌شناس چكيده در گلستان سعدي داستان‌هايي هست كه همگي به شجرهء ممنوعهء باغ بهشت مي‌مانند. وجود ...

بیشتر بخوانید

تشنيع‌هاي ناروا بر سعدي؛ دكتر سعيد حميديان

سعدي، هم‌چون ديگر بزرگان ادب و هنر اين سرزمين كه هر يك افسري گوهرنشان بر تارك ايراني و پارسي زبان بوده است، جايگاه بسزاي خود را در تاريخ فكر و ادب و فرهنگ ما كسب كرده است تشنيع‌هاي ناروا بر سعدي  دكتر سعيد حميديان                                                                 ...

بیشتر بخوانید

حكايت‌هاي گلستان سعدي از ديد مناسبت و كاركرد دو عنصر نثر و نظم در آنها؛ دكتر محمود عباديان

دربارهء‌ زمينه پيدايش اين ژانر نگارش يا ساختار كم و بيش موجز ادبي و دربارهء آن‌چه محركِ شاعر يا نويسنده بوده و او را ترغيب به ابداع آن كرده، تنها مي‌توان متوسل به حدس شد؛ پيشينه‌اش مي‌تواند وجود آميزه‌اي از پاره‌روايت‌هاي پند و اندرزي با يك قطعهء منظوم بوده باشد   حكايت‌هاي گلستان سعدي از ديد مناسبت و كاركرد دو عنصر نثر و نظم در آنها                                                         ...

بیشتر بخوانید
123