كاخ دولت؛ كوروش كمالي‌سروستاني

برخي از مهم‌ترين انديشه‌هاي متعالي سعدي در زمينة زندگي فردي و اجتماعي و جامعة معتدل و آرامش‌بخش در بوستان آمده است و شايد به همين دليل هم در نسخه‌هاي كهن، نام «سعدي‌نامه» بر خود دارد   كاخ دولت كوروش كمالي سروستاني به نام خداوند جان آفرين*  حكيم سخن در زبان آفرين* خداوند بخشندة دستگير*  كريم خطابخش پوزش‌پذير* شكوفه سار رحمت ...

بیشتر بخوانید

یک روایت از دو شکست؛دكتر سیروس شمیسا

  جالب است که سعدی هم شکست ایرانیان از مغولان را به حکم قضا و قدر می‎داند. این مطلب در باب پنجم بوستان یعنی باب رضا3 آمده است. باب پنجم همان بابی است که سعدی به فردوسی به تعریض اشاره کرده است یک روایت از دو شکست (بحثی در روایت فردوسی و سعدی از شکست ایران از تازیان و مغولان)                                                           ...

بیشتر بخوانید

مقايسة ساختارهاي منطق‌الطّير‏، مثنوي معنوي و بوستان؛ احمد سميعي (گيلاني)

موضوع سخن مقايسة ساختارهاي سه اثر منظوم برجستة زبان فارسي؛ منطق الطّير شيخ فريدالدّين عطّار نيشابوري، مثنوي مولانا جلال‌الدين بلخي و بوستان سعدي شيرازي است مقايسة ساختارهاي منطق‌الطّير‏ مثنوي معنوي و بوستان                                                                                                    ...

بیشتر بخوانید

سعدي و نظرية اخلاقي كم‌آزاري؛ دكتر اصغر دادبه

اگر شور و عشق در كار نباشد، هيچ تحولي صورت نمي‌گيرد. تربيت هم از شور و عشق برمي‌خيزد و چون كسي به عدالت روي آورد و احسان كند و تواضع ورزد و قانع و خرسند گردد، به راستي وجودش را از نيكي‌ها آكنده است                        سعدي و نظرية اخلاقي كم‌آزاري  دكتر ...

بیشتر بخوانید

بوستان: ميانگيني موزون در مثنوي؛ دكتر سعيد حميديان

بوستان را پیشتر در اعتدالی‌ترین نقطه از نظر همراهی و همپایی محتوی و شکل در میان تمامی منظومه‌های معرفتی، عرفانی و اخلاقی خواندم، اما این اعتدال و تناسب طبعاً برخاسته از شخص و شخصیت و روحیّات شاعر است و بس بوستان: ميانگيني موزون در مثنوي  دكتر سعيد حميديان                                                            ...

بیشتر بخوانید
1234