گفتگو با گو با مدیر مرکز سعدي شناسي: تو نه مثل آفتابي که حضور و غيبت افتد

سعدي در بوستان به ترسيم دنيايي مي پردازد که در آن زشتي، ريا، ظلم، بدي، عدم تحمل يکديگر و... بي رونق است و عدل و تدبير و عشق و شور و قناعت و تواضع در آن موج مي زند. دنيايي آرماني که انسانهاي برجسته، انديشمند و هنرمند در همه روزگاران در ترسيم آن کوشيده اند  محمدرضا شالبافان  / ترديدي نيست که شيخ مصلح الدين محمد بن عبدا... متخلص به سعدي در شعر و نثر فارسي به ويژه در دنياي تغزل از بزرگترينهاست. ...

بیشتر بخوانید

گفت و گو با دكترمحمد علی همایون كاتوزیان؛ سعدی انقلابی نبود

یكی از آموزه‌های مهم سعدی در بوستان دیدگاه اوست درباره عدل و تدبیر. او اصلا عنوان یكی از باب‌های كتابش را هم به این موضوع اختصاص داده. در واقع این عدل و تدبیر یكی از پایه‌های اصلی مدینه فاضله‌ای است كه او در بوستان تصویر كرده  علیرضا غلامی :محمدعلی همایون‌ كاتوزیان، سال‌هاست كه در دانشگاه آكسفورد درس می‌دهد. می‌شود گفت او هم اقتصاددان است و هم ادیب ...

بیشتر بخوانید

گفت و گو با منصور اوجی ؛ دامی نهاده‌ای و گرفتار میكنی

 یاسر نوروزی :سعدی را میشناختیم. از او خوانده بودیم. محض خاطر پروندهای بهتر و پُربارتر، بیشتر خواندیم. غمبار بود وقتی دانستیم كمتر نوشتهاند از سعدی، حال آنكه میپنداشتیم درس و بحث پیرامون آثارش بیش از حافظ اگر نباشد، كمتر نیست. كمتر بود. جهان و زبان سعدی از نگاه اندیشمند امروز، خوشترمان میآمد. كم بود. این كم و بیش زمانی معنا شد كه از زبان این و آن هم شنیدیم. از زبان نویسندگان و محققان و شاعرانی ...

بیشتر بخوانید

گفت و گو با دکتر عبادیان؛ وقتي، سعدي قانون می نویسد

     فردمحوري سعدي جهت رسيدن به يك غايت اجتماعي است، نه صرفا به خاطر نجات خود فرد. البته نجات فرد در حكمت عملي سعدي ملحوظ شده است. مي‌دانيم كه سعدي در قرن هفتم مي‌زيست، يعني دوراني كه با حمله مغول و ويراني‌هاي ناشي از آن مصادف بود هنگامي كه چند روز پيش مي‌خواستيم قرار گفت‌و گويي درباره حكمت عملي سعدي به مناسبت سالروز بزرگداشت وي با دكتر عباديان ...

بیشتر بخوانید

گفت وگو با دكتر احمد تميم داري؛ زگلستان من ببر ورقي

  بدون ترديد در زمان انقلاب هاي آمريكا و فرانسه، عواطف آزادي خواهانه سعدي، حاوي پيامي براي اروپا بود. سرويليام جونز در يكي از كتاب هايش به بخش هايي از بوستان اشاره كرده است كه در دوره پيشين در اروپا توقيف شده بود  مونا سيفي / اول ارديبهشت ماه را روز سعدي نام گذاري كرده اند، چرا كه شيخ اجل سعدي شيراز در ديباچه كتاب «گلستان» خود اول ارديبهشت ماه جلالي را تاريخ شروع نگارش اين ...

بیشتر بخوانید
123