نسبت ميان عقل و عشق از منظر سعدي: دكتر حسن بلخاري

در فرهنگ ادبي ما سعدي را بيشتر به عنوان حكيمي متخلّق به اخلاق عام مي‌شناسيم. علت آن است كه محور اشتهار سعدي در جان و دل فرهنگ ما، بوستان و گلستان اوست و اين دو كتابِ ارزشمند با زباني ساده و همه‌فهم، خارج از تكلف و پيچيدگي زبان فلسفه و كلام، با مخاطبان خود سخن گفته است. جلوه‌گري بسيارِ بوستان و گلستان اجازة عرض اندام را به آثار ديگر سعدي نداده است. پس ما با رساله‌هاي وي آشنايي ...

بیشتر بخوانید

سعدي و آداب و رسوم و باورهاي مردم: صادق همايوني

 ز حد گذشت جدايى ميان ما اى دوست* بيا بيا كه غلام توام، بيا اى دوست* سرم فداى قفاى ملامت است چه باك* گرَم بود سخن دشمن از قفا اى دوست؟* به ناز اگر بخُرامى جهان برآشوبي* به خون خسته اگر تشنه‏اى هلا اى دوست* به داغ عشق چنانم كه گر اجل برسد* به شرعم از تو ستانند خون‏بها اى دوست* وفاى عهد نگه‌دار و از جفا بگذر* به دوستي كه ني‌ام يار بى‏وفا اى دوست* هزار ...

بیشتر بخوانید

گفتمان و گفتگو در آثار سعدي: دكتر نسرين فقيه ملك‌مرزبان

 بـحث در مـورد گفتگو و گـفتـمان در آثار سعدي است. در ابتدا تعاريفي در زمينه گفـتمان و گفتگو خواهـم داشت، سپـس نـكاتي را بيان خواهـم كـرد کـه امروزه در عرصه نقد مطرح است. سپـس به بعضي از حكايت‌هاي بـوستان پرداخته و بعضي از آن گفتگوهای مـطرح را استـخراج مي‌كنم تا ببينيم از اين منظر چه ویژگی‌هایی دارند. گفتمان گفتمان (discourse) از منظرهاي گوناگون و به اشكال‌ مختلفي تعريف ...

بیشتر بخوانید

حقیقت شیرین: دكتر صابر امامي

 زماني كه انسان از طريق متون يك نويسنده به خلوت او نزديك‌تر مي‌شود، چهرة متفاوتي از آنچه در جامعه از او شناخته، پيدا مي‌كند. اين تجربه در رابطه با سعدي براي من اتفاق افتاده است. من اين چهرة متفاوت و عميق سعدي را تا حدي شناخته‌ام و سعي خواهم كرد آن را به شما نشان دهم. براي آنكه مستدل پيش برويم و از سخنان سعدي نيز استفاده كرده باشيم، اجازه بدهيد كه به تناسب و همگام با سخنان سعدي، ...

بیشتر بخوانید

سعدي و دنياي امروز: دكتر بهادر باقري

 سخن خود را با قصيدة زيبا، بلند و باشكوه سعدي آغاز مي‌كنیم. قصیده‌ای كه همه ما با آن زندگي كرده‌ایم، خاطره‌ها داریم و طنين و موسيقي و پيام‌هاي بلند انساني آن، هميشه با جان و دل ما مكالمه مي‌كند و در ذهن و زبان ما جريان دارد. ايهاالناس جهان جاى تن آسانى نيست* مَرد دانا به جهان داشتن ارزانى نيست* خفتگان را خبر از زمزمة مرغ سحر* حَيَوان را خبر از عالم انسانى ...

بیشتر بخوانید
12