نوع‌‌دوستي‌ سعدي‌ در گلستان؛كوروش كمالي سروستاني

نوع‌‌دوستي‌ سعدي‌ در گلستان؛كوروش كمالي سروستاني

سعدي‌ در گلستان «نوع‌ انساني‌» را به‌ نيكي‌ شناخته‌ است‌ و از اين‌رو با بينش‌ بي‌نظير به‌ انگيزه‌هاي‌ اعمال‌ وافعال‌ ايشان‌ پي‌ برده‌، در وصف‌ اخلاقيات‌ آدميان‌ به‌ گونه‌اي‌ داد سخن‌ داده‌ كه‌ كاملاً با ذات‌ انسان‌منطبق‌ و همسان‌ مي‌با