بدايع‌ ، لوكاس‌ كينگ‌

بدايع‌ ، لوكاس‌ كينگ‌
بدايع‌ ،  لوكاس‌ كينگ‌، به‌ كوشش‌ تقي‌ اراني‌، شركت‌ كاوياني‌ برلن‌، 1304، 252 صفحه‌، قطع‌: رقعي‌، شمارگان‌: نامعلوم‌ (چاپ‌ دوم‌، 1358 به‌ همت‌ انتشارات‌ اميركبير بدون‌ تغيير و با همان‌ حروف‌چيني‌ پيشين‌).
در اين‌ كتاب‌  براي‌ نخستين‌ بار بدايع‌ سعدي‌، به‌ روش‌ نوين‌، با مقابله‌ چهارده‌ نسخه‌ (هفت‌ نسخه‌ خطي‌ و هفت‌ نسخه‌ چاپي‌) سامان‌ يافته‌ است‌. ن