دستغيب: از روان سعدي مغفرت مي‌طلبم

دستغيب: از روان سعدي مغفرت مي‌طلبم

در سال‌هاي اخير به سعدي كم توجهي مي‌شود در آمريكا چون شعرهاي مولوي را ترجمه كرده‌اند ما هم به شعرهاي مولوي توجه مي‌كنيم، اما كسي در غزل از سعدي سبقت نگرفته است

عبدالعلي دستغيب گفت: زمان جواني با سعدي مخالف بودم يك سخنراني در شيراز عليه او انجام داده‌ام؛ اما الان از روان سعدي مغفرت مي‌طلبم.
 عبدالعلي دستغيب با ابراز تأسف از دوران جواني خود و سرسختي با شعر سعدي گفت:‌ زمان جواني با سعدي مخالف بودم يك سخنراني در شيراز كرده‌ام اما الان از روان سعدي مغفرت مي‌طلبم سخنراني من در روزنامه‌هاي آن روز تهران منتشر شد و حرف‌هايم منجر به درگيري دوماهه در روزنامه‌‌هاي اطلاعات و كيهان درباره شعر نو و سنتي شد. بعد از مدتي يكي از مسئولين انجمن روسيه در ايران با من ملاقات كرد و از من پرسيد آيا شما درباره سعدي اين حرفها را زده‌اي ما سعدي‌ را بزرگترين انسان‌دوست دنيا مي‌دانيم يا حرفت را پس بگير يا چيزهايي را كه گفته‌اي ثابت كن.
دستغيب گفت: شعر و زبان فارسي چيز كوچكي نيست، تبلور تمدن چندين هزارساله ما است و در آن نه تنها اخلاق بلكه چيزهاي عميق‌تري چون بنيان اخلاق و پرورش عادت‌هاي خوب را مي‌بينيم.
دستغيب با ابراز تأسف از كم‌توجهي به شعرهاي سعدي گفت: در سال‌هاي اخير به سعدي كم توجهي مي‌شود در آمريكا چون شعرهاي مولوي را ترجمه كرده‌اند ما هم به شعرهاي مولوي توجه مي‌كنيم، اما كسي در غزل از سعدي سبقت نگرفته است. او مثل زمزمه‌اي جويبار صحبت مي‌كند ما بايد از سعدي و حافظ نوشتن ياد بگيريم چون زبان هويت ما است.
وي همچنين درباره اهميت زبان فارسي گفت:‌ زبان فارسي دري يكي از قوي‌ترين و پرظرفيت‌ترين زبان‌هاي دنيا است. دكتر حسابي روزي حساب كرد كه با لغت‌هاي عربي مي‌توان دو ميليون و 200 هزار كلمه ساخت. اما تعداد بسامد كلمات زبان فارسي حدود 22 ميليون است چون ما در ادبيات فارسي با پسوند و پيشوند مي‌توانيم كلمه‌هاي جديد بسازيم.
به گزارش فارس دستغيب افزود: ادبيات فارسي در دوره اسلامي چنان قوت و قدرتي پيدا كرد كه گوته را به حيرت انداخت. گوته‌ در نامه‌اي مي‌نويسد از وقتي شعر حافظ را خواندم به حيرت فرو رفتم. اگر به تقليد از حافظ شعري در اين سبك ننويسم ديوانه خواهم شد.
اين منتقد ادبي گفت:‌ ما براي شناخت شاعران بزرگمان كار چندان چشمگيري نكرد‌ه‌ايم. آنچه كه در تذكره‌‌ها آمده بيشترش تعارف است، من نديدم كسي درباره فرم كار فردوسي كار چشمگيري كرده باشد كه در حق او باشد.