سعدي، اركان چهارگانه شعر پارسي

سعدي، اركان چهارگانه شعر پارسي

 
شهرت سخن او در سه قالب شعر فارسي يعني غزل، مثنوي و قصيده بيشتر است. در بررسي سبك غزل سعدي بايد توجه داشت كه وي يكي از معروف‌ترين غزل‌سرايان فارسي به‌شمار مي‌آيد و مشهورترين سراينده غزل‌هاي عاشقانه؛

محمد غلامرضايي، استاد ادبيات دانشگاه شهيد بهشتي: سعدي يكي از اركان چهارگانه شعر پارسي است، شهرت سخن او در سه قالب شعر فارسي يعني غزل، مثنوي و قصيده بيشتر است. در برر