انتشار نشریه «اشپکتروم ایران» در آلمان با موضوع سعدی

انتشار نشریه «اشپکتروم ایران» در آلمان با موضوع سعدی
دومين شماره از فصلنامه «اشپکتروم ایران» در سال 2017 با عنوان «سعدی، شاعر و فیلسوف ایرانی چه کسی است؟» در آلمان، چاپ و منتشر شد.

شماره دوم از سال 2017 فصلنامه علمی و پژوهشی «اشپکتروم ایران» (Spektrum Iran)، با عنوان «سعدی، شاعر و فیلسوف ایرانی چه کسی است؟» به همت رایزنی فرهنگی کشورمان در آلمان، چاپ و منتشر شد.

در این شماره از فصلنامه «اشپکتروم ایران» مقالات و مطالبي پیرامون «سعدی» گردآوری شده است كه مي‌توان به جایگاه سعدی در تاریخ ادبیات ایران، چراغ راه در آثار سعدی، تصویر انسان در تفکر سعدی، آثار سعدی در جهان پر آشوب آن عصر، تفکر و مکتب سعدی در عصر حاضر و جایگاه سعدی در تاریخ روشنفکری آلمان، اشاره كرد.

«اشپکتروم ایران» فصلنامه رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در آلمان، از سال 1988 ميلادي به این سو انتشار می‌یابد. هدف‌ از انتشار اين‌ فصلنامه‌ معرفي‌ عناصر اصيل‌ فرهنگي‌ ايران‌ اسلامي‌ به‌ انديشمندان‌ كشورهاي‌ آلماني‌ زبان‌ و نیز تعمیق تعاملات فرهنگی میان دو ملت آلمان و ایران است‌. لذا این‌ فصلنامه‌ يكي‌ از‌ منابع‌ تحقيقاتي‌ ایران شناسان و اسلام شناسان آلمانی زبان‌ به‌ شمار مي‌آيد.

 این شماره از فصلنامه «اشپکتروم ایران» در پایگاه اینترنتی «www.spektrum-iran.de» بارگذاری شده است.