عناوین دفتر پنجم

عناوین دفتر پنجم

ديباچه‌: كوروش‌ كمالي‌ سروستاني‌

سعدي‌ و حكومت‌: محمدابراهيم‌ انصاري‌ لاري‌

گفتة‌ سعدي‌ دگر است‌: علي‌اصغر شعردوست

بسحق‌ اطعمه‌ شيرازي‌ و سعدي‌: منصور رستگارفسايي‌

سعدي‌ آخرالزمان‌: عبدالرسول‌ خيرانديش‌

سعدي‌ و امرسون‌: كريستينا گريجيو

جادوي‌ شعر گذشتگان‌: ضياء موحد

غزل‌ سعدي‌: بناي‌ تحول‌ و تجلّي‌ در غزل‌ فارسي‌: پرويز خائفي‌

فنون‌ استادي‌ در سخن‌ سعدي‌: احمد سميعي‌

بررسي‌ بسامدي‌ اوزان‌ و بحور غزل‌هاي‌ سعدي‌ و حافظ‌: مهشيد مشيري‌

نكاتي‌ پيرامون‌ ساختار ادبي‌ ـ انديشه‌هاي‌ حكايت‌هاي‌ گلستان‌: محمود عباديان‌

خردورزي‌ در غزليات‌ سعدي‌: بهروز ثروتيان‌

سرو قامت‌ يار: سيد ابوطالب‌ ميرعابديني‌

ساموئل‌ جانسون‌ و سعدي‌: هلن‌ اوليايي‌نيا

نگاهي‌ گذرا بر انسان‌ در گلستان‌ و بوستان‌ سعدي‌: فرح‌ نيازكار

كارنامه‌ سعدي‌ پژوهي‌ 1380: الهام‌ كرمي‌زاده‌ديباچه‌؛ كوروش كمالي سروستاني

ديباچه‌ كوروش كمالي سروستاني  فصلي‌ ديگر بر صحيفة‌ سعدي‌شناسي‌ و سعدي‌پژوهي‌ گذشت‌. در اين‌ فصل‌ نيز چونان‌ گذشته‌ بر آن‌شديم‌ تا با كنكاش‌ پيرامون‌ باورها و گفته‌هاي‌ شيخ‌، به‌ كنه‌ انديشه‌اش‌ پي‌ بريم‌ تا با شناختي‌ دقيق‌ ازجهان‌بيني‌ وي‌، ...

بیشتر بخوانید

سعدي‌ و حكومت‌؛ محمدابراهيم‌ انصاري‌ لاري‌

سعدي‌ و حكومت‌                                                                        ...

بیشتر بخوانید

گفتة‌ سعدي‌ دگر است‌؛ علي‌ اصغر شعردوست

گفتة‌ سعدي‌ دگر است‌ علي‌ اصغر شعردوست‌  خشنودم‌ از اين‌ كه‌ در شهري‌ كه‌ با روح‌ و قلب‌ سخن‌ مي‌گويند، با اصحاب‌ نظري‌ صحبت‌ مي‌كنم‌ كه‌ حلقة‌وصل‌ آن‌ دوستي‌ و محبت‌ مردي‌ است‌ كه‌ قرن‌هاست‌ به‌ حيات‌ نوراني‌ خود در فرهنگ‌ ...

بیشتر بخوانید

بسحق‌ اطعمه‌ شيرازي‌ و سعدي‌/ منصور رستگار فسایی

اگرچه‌ بسحق‌، خود در جايي‌ تصريح‌ مي‌كند كه‌ فاقد هيچ‌ منصبي‌ و شرفي‌ است‌ و اين‌ امر شايد بدين‌ معني‌باشد كه‌ شغل‌ ديواني‌ و رسمي‌ ندارد، اما حرفة‌ حلّاجي‌ را هم‌ براي‌ او اثبات‌ نمي‌كند بلكه‌ به‌ نظر مي‌رسد كه‌شغل‌ حلاجي‌، ناشي‌ از همان‌ حكايت‌ ...

بیشتر بخوانید

سعدي‌ آخرالزمان‌/ عبدالرسول‌ خيرانديش‌

در شرايطي‌ كه‌ انتساب‌ سعدي‌ به‌قبيله‌اي‌ يا مكاني‌ اثبات‌ نشده‌ و نيز ارتباط‌ تخلص‌ او با سعد زنگي‌ يا سعدبن‌ ابوبكر محل‌ ترديد جدي‌ است‌ و باتوجه‌ به‌ آن‌ چه‌ كه‌ آمد، غير متحمل‌ نيست‌ كه‌ عنوان‌ سعدي‌ يا در موافقت‌ با قران‌ سعدين‌ يا در سر برتافتن‌ ...

بیشتر بخوانید
1234