ديباچه؛ كوروش كمالي سروستاني

سعدي‌ شيرازه‌ بخش‌ ادبيات‌ فارسي‌ و پايه‌گذار مكتب‌ ادبي‌ شيراز است‌ و آثارش‌ كليدي‌ترين‌ باورها وانديشه‌هاي‌ گذشته‌ و حال‌ را منعكس‌ مي‌كند و بدين‌سان‌ لباس‌ فاخر شاعر ملي‌ را بر تن‌ مي‌پوشد  ديباچه‌                                                             ...

بیشتر بخوانید

عشق‌ِ سعدي‌؛ محمدابراهيم‌ انصاري‌ لاري

در شعر سعدي‌ هم‌ از نياز عشق‌ سخن‌ مي‌رود، هم‌ از ناز معشوِق و هم‌ از احتياج‌ اين‌ و هم‌ از اشتياِق او. هم‌از انس‌، هم‌ از خوف‌، هم‌ از محبت‌، هم‌ از معرفت‌، هم‌ از توبه‌ و انابت‌ و هم‌ از كرم‌ و اجابت‌ عشق‌ِ سعدي‌                                                            ...

بیشتر بخوانید

زبان‌ حال‌ در سعدي‌؛ نصرالله پورجوادي‌

حكايت‌ سعدي‌ حكايتي‌ زبان‌ حالي‌ است‌، و اين‌ نكته‌اي‌ است‌ كه‌ هم‌ سعدي‌ آن‌ را مي‌دانسته‌ است‌ و هم‌ ما.امروزه‌ معمولاً اين‌ نوع‌ سخن‌گفتن‌ موجودات‌ بي‌زبان‌ را «تشخيص‌»  مي‌نامند زبان‌ حال‌ در سعدي‌                                                                               ...

بیشتر بخوانید

غزل‌ سعدي‌: عاشقانه‌ يا عارفانه‌؟؛ سعيد حميديان‌

 شايد يكي‌ از تفاوت‌هاي‌ غزل‌ سعدي‌ با غزل‌ امثال‌ عطّار و مولانا اين‌ باشد كه‌ در غزل‌هاي‌ اين‌ دو، امور واحوال‌ دروني‌ كمتر تابع‌ يا بازبستة‌ مشاهدة‌ آفاقي‌ است‌ و به‌ اصطلاح‌ بدون‌ مقدمة‌ خارجي‌ هم‌ پديد مي‌آيد   غزل‌ سعدي‌: عاشقانه‌ يا عارفانه‌؟ سعيد ...

بیشتر بخوانید

جنگ‌ و صلح‌ از منظر‌ سعدي‌؛ محمد قراگوزلو

سعدي‌ كه‌ در حوزة‌ كلام‌ از تعاليم‌ نظامية‌ بغداد تأثير پذيرفته‌ بود بر آن‌ بود كه‌ حسن‌ و قبح‌و ارزش‌ها؛ مستقل‌ از شريعت‌ تبيين‌پذير نيستند و قوه‌ و ادراك‌ عقلي‌ فارغ‌ از شريعت‌ قادر به‌ مرزبندي‌ حق‌ وتكليف‌ نيست‌ جنگ‌ و صلح‌ از منظر‌ سعدي‌                                                                               ...

بیشتر بخوانید
123