ديباچه؛ كوروش كمالي سروستاني

سعدي‌ شيرازه‌ بند ادبيات‌ فارسي‌ و پايه‌گذار مكتب‌ ادبي‌ شيراز است‌ و آثارش‌ كليدي‌ترين‌ باورها وانديشه‌هاي‌ گذشته‌ و حال‌ را منعكس‌ مي‌كند و بدين‌سان‌ لباس‌ فاخر شاعر ملي‌ را بر تن‌ پوشيده‌ است‌ ديباچه‌                                                       ...

بیشتر بخوانید

سخن‌ ناگاهان‌ در سروده‌هاي‌ سعدي‌؛ ميرجلال‌الدين‌ كزازي‌

سخن‌ سعدي‌، سخني‌ است‌ كه‌ راز و جادوي‌ زيباشناسي‌ را در آن‌ مي‌بايد در پيكره‌ جست‌. انديشه‌هايي‌ كه‌سعدي‌ در اين‌ پيكره‌ مي‌ريزد، انديشه‌هايي‌ است‌ سخت‌ روشن‌، بي‌هيچ‌ پيچش‌، دشواري‌، ديريابي‌ سخن‌ ناگاهان‌ در سروده‌هاي‌ سعدي‌ ميرجلال‌الدين‌ ...

بیشتر بخوانید

بوستان‌؛ اصغر دادبه‌

 نسخه‌هاي‌ كهن‌ اين‌ مثنوي‌، نام‌ سعدي‌ نامه‌ بر خود دارند و نسخه‌هاي‌ متأخرو جديد، نام‌ بوستان‌؛ و چنين‌ مي‌نمايد كه‌ ارباب‌ ذوق،بر سعدي‌نامه‌ نام‌ بوستان‌ نهاده‌اند بوستان‌   اصغر دادبه‌  بوستان‌، يا سعدي‌ نامه‌، هنري‌ترين‌ و شاعرانه‌ترين‌ ...

بیشتر بخوانید

سعدي‌ در آيينه‌ ادب‌ معاصر؛ كاميار عابدي‌

براي‌ شيخ‌ اجل‌ معشوق و معشوقه‌ صورت‌ و فكر معين‌ و متداولي‌ دارد. اين‌ است‌ كه‌ به‌ هيچ‌ گونه‌ ابهام‌ دراشعار او برنمي‌خوريد. او چيزي‌ را در زندگي‌ نباخته‌ و به‌ درد بي‌درماني‌ نرسيده‌ است‌ سعدي‌ در آيينه‌ ادب‌ معاصر (تحليلي‌ تاريخي‌ از يك‌ بي‌مهري‌ ...

بیشتر بخوانید

حكمت‌ عملي‌ سعدي‌؛ غلامحسين‌ ابراهيمي‌ ديناني‌

سعدي‌ اسم‌ يكي‌ از رييس‌ جمهورهاي‌ فرانسه‌است‌. در مدت‌ اين‌ چند قرن‌، بسياري‌ از متفكران‌ كشور فرانسه‌ كه‌ بيشتر شعرا و ادبا هستند، ازنظر انديشه‌ تحت‌ تأثير انديشه‌هاي‌ سعدي‌ هستند حكمت‌ عملي‌ سعدي‌   غلامحسين‌ ابراهيمي‌ ديناني‌ در شعر سه‌ تن‌ ...

بیشتر بخوانید
123