کارنامه سعدی پژوهی 1388

کارنامه سعدی‌پژوهی 1388 کارنامه سعدی‌پژوهی که هر ساله بخشی از مجموعه سعدی‌شناسی را به خود اختصاص می‌دهد، می‌کوشد تا علاوه بر معرفی کتب منتشر شده پیرامون سعدی در هر سال، تعداد و تیراژ آن را نیز عنوان کند. این کارنامه فهرست کتاب‌های منتشر شده با موضوع سعدی را در بخش‌های کلیات، گلستان، بوستان، غزليات و کتاب‌های پیرامون سعدی ارایه می‌نماید و در هر بخش دفعات ...

بیشتر بخوانید

کارنامه سعدی پژوهی 1387

بر اساس آمار ارایه شده در این سال، جمعاً 101 عنوان کتاب در شمارگان282350 در رابطه با سعدی منتشر شده است. کل کتاب‌های چاپ اول40 عنوان در شمارگان 107050 است که از این تعداد 5 عنوان در شمارگان7600 پیرامون سعدی است کارنامه سعدی پژوهی که هر ساله بخشی از مجموعه سعدی‌شناسی را به خود اختصاص می‌دهد، می‌کوشد تا علاوه بر معرفی کتب منتشر شده پیرامون سعدی در هر سال، تعداد و تیراژ آن را نیز ...

بیشتر بخوانید

كارنامه‌ سعدي‌ پژوهي‌ 1386

  فهرست كتاب‌هاي منتشر شده پيرامون سعدي، امسال نيز در بخش‌هاي كليات، گلستان، بوستان و كتاب‌هاي پيرامون سعدي و در هر بخش براساس دفعات چاپ با ذكر تيراژ براساس فهرست منتشر شده در كتاب هفته ارايه مي‌گردد كارنامه سعدي پژوهي كه هر ساله بخشي از مجموعه سعدي‌شناسي را به خود اختصاص مي‌دهد،‏ مي‌كوشد تا علاوه بر معرفي كتب منتشر شده پيرامون سعدي در هر سال، تعداد و ...

بیشتر بخوانید

كارنامه‌ سعدي‌ پژوهي‌ 1385

  براساس آمار ارايه شده در اين سال، جمعاً 73 كتاب در شمارگان 202300 پيرامون سعدي منتشر شده است. كل كتاب‌هاي چاپ اول 26 عنوان در شمارگان 84600 است كه از اين تعداد 6 عنوان كتاب در شمارگان 11500 كتاب‌هاي پيرامون سعدي است   كارنامه سعدي‌پژوهي كه هر ساله بخشي از مجموعه سعدي‌شناسي را به خود اختصاص مي‌دهد، مي‌كوشد تا علاوه بر معرفي كتب منتشر شده پيرامون سعدي، در ...

بیشتر بخوانید

كارنامه‌ سعدي‌ پژوهي‌ 1383

فهرست‌ كتاب‌هاي‌ منتشر شده‌ پيرامون‌ سعدي‌، امسال‌ نيز در بخش‌هاي‌ كليات‌، گلستان‌، بوستان‌ وكتاب‌هاي‌ پيرامون‌ سعدي‌ و در هر بخش‌ بر اساس‌ دفعات‌ چاپ‌ با ذكر تيراژ بر اساس‌ فهرست‌ منتشر شده‌ دركتاب‌ هفته‌ و كتاب‌ ماه‌ ارايه‌ مي‌گردد كارنامه‌ سعدي‌ ...

بیشتر بخوانید
12